Prym


DOPUNSKA SEČIVA ZA KRUŽNI SEKAČ 60mm

dopunska seČiva za kruŽni sekaČ 60mm

611388
1.837,00 RSD
KUTIJA ZA ČUVANJE SEČIVA

kutija za Čuvanje seČiva

610762
462,00 RSD
DOPUNSKA SEČIVA ZA KRUŽNI SEKAČ  45mm

dopunska seČiva za kruŽni sekaČ 45mm

611372
1.375,00 RSD
SAMOLEPLJIVA TRAKA ZA OBELEŽAVANJE 6mm x 9m

samolepljiva traka za obeleŽavanje 6mm x 9m

611331
650,00 RSD
SEKAČ ZA KRUŽNO SEČENJE 18mm

sekaČ za kruŽno seČenje 18mm

610471
4.180,00 RSD
VALOVITO SEČIVO-DOPUNA 3 KOMADA 45mm

valovito seČivo-dopuna 3 komada 45mm

611365
1.205,00 RSD
DOPUNA ZA KRUŽNI SEKAČ 45mm

dopuna za kruŽni sekaČ 45mm

611367
875,00 RSD
DRVENI DRZAC ZA LENJIRE 50 x 10 x 1,9 cm

drveni drzac za lenjire 50 x 10 x 1,9 cm

611500
2.360,00 RSD
ALATKICA ZA PRAVLJENJE UČKURA

alatkica za pravljenje uČkura

225101
759,00 RSD
MASINSKE IGLE

masinske igle

151304
451,00 RSD
KREATIVNO DUGME TRANSPARENTNO 10 komada,22mm

kreativno dugme transparentno 10 komada,22mm

312102
418,00 RSD
PAKET IGLALA 29 komada

paket iglala 29 komada

128160
693,00 RSD
IGLE ZA šivenje TAIFUN 3-7/25kom

igle za šivenje taifun 3-7/25kom

122214
413,00 RSD
ZIHERNADLE KRIVE - 10 kom

zihernadle krive - 10 kom

071369
451,00 RSD
DRIKERI CRNI

drikeri crni

341254
520,00 RSD
PRIŠIVNI CRNI DRIKERI 6-11mm - 20 kom

priŠivni crni drikeri 6-11mm - 20 kom

341271
550,00 RSD
MAŠINSKE IGLE ZA VEZ br.75-90, 5 komada

maŠinske igle za vez br.75-90, 5 komada

152935
754,00 RSD
IGLE ZA ŠIVENJE br.5-9

igle za Šivenje br.5-9

121295
325,00 RSD
IGLE ZA RUČNO ŠIVENJE br.7

igle za ruČno Šivenje br.7

121302
325,00 RSD
DUGMAD ZA PRESVLACENJE 2 komada,29mm

dugmad za presvlacenje 2 komada,29mm

323259
490,00 RSD
Rezac za kredu

rezac za kredu

611639
820,00 RSD
DOPUNA KREDE 5g

dopuna krede 5g

611310
385,00 RSD
DOPUNA ZA AQUA GLUE MARKER

dopuna za aqua glue marker

987186
314,00 RSD