Primer (podloge za boju), lepkovi, lakovi, medijumi