Naša obaveza je da čuvamo privatnost svih naših klijenata. Lične podatke koje budete ostavili korišćenjem našeg sajta, biće sačuvani u skladu sa dobrim poslovnim običajima, a s ciljem pružanja kvalitetne usluge odnosno korisničkog konfora. Uz Vašu saglasnost, Vaši podaci ostavljeni prilikom registracije, kao što je e-mail adresa mogu poslužiti za povremeno ili redovno informisanje o našim akcijama i novinama. Mi Vam pružamo mogućnost izbora kao i mogućnost odluke da li želite ili ne brisanje sa naše newsletter liste.


Podaci koji se prikupljaju prilikom popunjavanja različitih formi na sajtu su:


Za fizička lica:
Ime, prezime, datum rođenja, pol, adresa, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa servisu.


Za pravna lica:
Pun naziv pravnog lica, PIB (ukoliko postoji), matični broj, adresa sedišta pravnog lica, ime i prezime kontakt osobe ispred pravnog lica, telefon kontakt osobe, email kontakt osobe, adresa isporuke (ukoliko se razlikuje od adrese sedišta) i IP adresa svakog pojedinačnog pristupa servisu.

 

Napomena:

IP adresu korisnika prikupljamo automatski  iz razloga bezbednosti.


Prilikom registracije sami birate lozinku (password), koje ćete koristiti za logovanje na našem sajtu i koju samo Vi znate s obzirom da se za ove podatke koristi posebna zaštita, enkripcija podataka.


Kao registrovan korisnik odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga odnosno lozinke koje ste dobili prilikom registracije na sajtu. Korišćenjem naloga odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na Vašem nalogu i sa Vašom lozinkom.


Gore navedene podatke nećemo koristiti u bilo koje druge svrhe, distribuirati trećim licima.


Način korišćenja informacija


Evo kako mi koristimo podatke o našim korisnicima. Statistički analiziramo korišćenje sajta, a u cilju poboljšanja sadržaja i ponude. U tom duhu, vremenom ćemo unapređivati sajt odnosno newsletter kampanje. Naš cilj nije da Vas opterećujemo mailovima, već da Vas pravovremeno obaveštavamo a prema Vašim interesovanjima.


Pregled i promene Vaših ličnih informacija


Kada se jednom registrujete, moći ćete da pregledate i promenite Vaše lične podatke uključujući i Vašu kontakt e-mail adresu odnosno lozinku.


Saglasnost i promene uslova


Korišćenje naših servisa podrazumeva se saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani.
Vi se obavezujete da ćete se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.


Ukoliko ipak dođe do promene uslova, nećemo biti u mogućnosti da obavestimo sve korisnike pisanim putem. Promene uslove će isključivo biti prikazane na ovoj stranici.


Istorija kupovine


Kao registrovanom korisniku omogućili smo Vam uvid u istoriju podataka o porudžbinama, što podrazumeva da preko svog korisničkog naloga u svakom trenutku možete ostvariti uvid u svoje, već realizovane porudžbine.


Kontaktirajte nas


Za sva pitanja u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka i načinu postupanja sa njima možete nas kontaktirati popunjavanjem forme. Da pristupite kontakt formi kliknite ovde